divendres, 18 de maig de 2012


Marta Mata Garriga (1926-2006)

L’Associació de Mestres Rosa Sensat és un moviment de renovació pedagògica, del qual Marta Mata va ser-ne cofundadora l’any 1965 a Barcelona. L'associació de mestres Rosa Sensat és un col·lectiu amb preocupacions entorn a la concreció de metodologies científiques, el qual es basa en l’estructura psicològica de l’infant, partint de les seves possibilitats, exercitant una sèrie d’habilitats per preparar-lo per copsar, quan sigui el moment, ja que, entenen que la llengua escrita és molt complexa. 


Sobre Rosa Sensat 

Aplicacions pràctiques a les escoles de Girona
Després d’haver realitzat una visita a l’escola Castellum de Sant Julià de Ramis i a l’escola del Bosc de la Pabordia de Girona, hem pogut veure que actualment aquest enfocament de l’ensenyament- aprenentatge de l’infant està molt viu, ja que, en totes dues escoles parteixen de l’ensenyament de la lectura i l’escriptura s’ha de fer de manera racional i partint dels interessos, motivacions i de les seves possibilitats. A més, en quant als exercicis pràctics per afavorir al desenvolupament d’aquests aprenentatges tenen molt en compte la motricitat fina, consciència fonològica i joc simbòlic.


Les dues imatges que adjuntem a continuació són de l'escola Castellum de Sant Julià de Ramis:
Informació addicional

Mª Teresa Bleda, Sonia Fernández, Mireia Fornaguera, Jone Iurrebaso, Paula Mitjavila i Clara Bàrcia.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada